...

Net zoals België heeft ook Spanje - en zovele andere Europese landen - een rem gezet op het aantal toegelaten apotheken. Alleen is die regionaal bepaald. Het probleem dat uiteindelijk leidde tot het Europese Hof van Justitie ging specifiek over nieuwe apotheken in Asturië maar ook over de apothekers zelf. Asturië heeft immers een wetgeving die bepaalt dat een apotheek minstens 2.800 klanten moet bedienen en er binnen een straal van 250 meter geen andere officina activiteiten mag uitoefenen. En er is ook een selectie bij het verlenen van een toelating aan een apotheker om zijn beroep uit te oefenen: hij moet een licentie kunnen voorleggen die een hogere waarde krijgt naargelang de apotheker meer professionele en academische ervaring heeft. Hij krijgt ook meer punten als hij in ruraal gebied in een officina heeft gewerkt. Genuanceerd Het Europese Hof heeft echter zeer genuanceerd recht gesproken. Volgens het Hof is het gerechtvaardigd om normen op te leggen, zelfs per regio. Anders riskeer je dat er een hoge concentratie apotheken komt in aantrekkelijke gebieden en geen enkele apotheek in minder attractieve regio's. Die norm mag ook aangepast worden als er anders geen goede farmaceutische dienstverlening kan verleend worden.