...

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) vertegenwoordigt de Vlaamse zelfstandige officina-apothekers terwijl de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) de spreekbuis is van de coöperatieve apotheeksector. Bij OPHACO zijn twaalf erkende coöperatieve vennootschappen aangesloten die samen ruim 600 apotheken vertegenwoordigen. 223 daarvan liggen in Vlaanderen.Met het nieuwe samenwerkingsverband verbinden ze er zich toe regelmatig te overleggen en hun standpunten over het beleid op mekaar af te stemmen. Op die manier kunnen ze de stem van de apotheker beter laten horen in het zorgdebat in Vlaanderen. Beide verenigingen hebben de ambitie om te wegen op het beleid. Achterliggende filosofie is dat zelfstandige en coöperatieve apothekers daarom best met één stem spreken. Een sterke vertegenwoordiging van de sector in tal van beleidsorganen dringt zich op.VAN en OPHACO gaan ervan uit dat de reorganisatie van het Vlaamse gezondheidsbeleid ertoe zal leiden dat de komende jaren nog meer initiatieven op lokaal niveau zullen opgestart worden. "In plaats van een eigen koers te varen, zijn we ervan overtuigd dat er op verschillende punten heel wat overeenkomsten zijn, zowel qua inhoud als qua aanpak, in het belang van de Vlaamse apotheeksector en de patiënt. De samenwerking betekent niet dat we het eens zullen zijn op alle vlakken. Systematisch overleg kan de samenwerking op lange termijn bestendigen.