...

Twee jaar geleden werd Lieven Zwaenepoel voorzitter van APB en kreeg hij als ondervoorzitter Alain Chaspierre. Nu die twee jaar voorbij zijn, worden de rollen gewisseld en neemt Alain Chaspierre de voorzittersrol op zich terwijl Lieven Zwaenepoel als ondervoorzitter aan de slag gaat.