...

Online apotheken bestaan al meer dan 20 jaar, maar de covid-19 pandemie heeft de e-commerce een duwtje in de rug gegeven. Verwacht wordt dat het succes van de elektronische handel zich de komende jaren zal voortzetten en dat het belang van online apotheken logischerwijze zal blijven toenemen. De uitdaging voor de zorgverstrekkers bestaat erin ervoor te zorgen dat de consumenten goed geïnformeerd zijn, zodat zij met kennis van zaken beslissingen kunnen nemen, ook online.Geen regelgevingHet rapport 'Online Pharmacy Operations and Drug Distribution' van de FIP bevat de resultaten van een wereldwijde enquête onder apothekersorganisaties over een groot aantal aspecten van online apotheken, waaronder de soorten geneesmiddelen die deze apotheken in verschillende landen leveren, de wijze waarop de authenticiteit van online apotheken kan worden geverifieerd en het gebruik van elektronische voorschriften en gedeelde patiëntendossiers.Van de 79 landen die op de enquête hebben gereageerd (waaronder België via de APB), heeft 51% verklaard dat er geen regelgeving bestaat voor online apotheken. Volgens de FIP zet dit gebrek aan regelgeving de deur open voor illegale apotheken en kan het gevolgen hebben voor de algemene kwaliteit van de geneesmiddelen en de diensten die aan de consumenten worden aangeboden. Risico's voor de veiligheid van de patiënt zijn onder meer de verstrekking van geneesmiddelen die niet aan de normen voldoen of vervalst zijn, storingen in de toeleveringsketenprotocollen (die de kwaliteit van een geneesmiddel kunnen aantasten) en een gebrek aan professioneel advies of informatie over geneesmiddelen. Bovendien maakte een kwart van de respondenten melding van onverantwoorde of ongepaste zelfmedicatie door consumenten die geneesmiddelen bij online apotheken kochten.Geen toegangEen ander probleem dat uit de enquête naar voren komt, is dat officina-apothekers in de meeste landen geen toegang hebben tot digitale medische dossiers. Voor de auteurs is dat een belemmering voor de effectieve bijdrage van apothekers aan een optimale patiëntenzorg (betere identificatie van geneesmiddelgerelateerde problemen, betere klinische aanbevelingen, enz.)"Consumenten vragen steeds meer om gemak, innovatie en personalisering. Dat daagt apothekers uit om een positieve face-to-face-ervaring te bieden aan consumenten die online kanalen gebruiken. Toch is digitale transformatie essentieel en biedt het apotheken de kans om met de juiste investeringen hun plaats in het hart van hun gemeenschap te versterken," aldus Catherine Duggan, CEO van de FIP.