...

Het probleem is groot, en veel groter dan we zelfs dachten. Wekelijks worden de apothekers ermee geconfronteerd en moeten ze een oplossing zoeken. Vaak bestaat die oplossing eruit dat ze een ander middel moeten geven, met alle gezondheidsrisico's vandien. De stockbreuken duren in het beste geval een paar dagen, maar meestal gaat het om een paar weken of - in sommige gevallen - meer dan een jaar. Soms is er geen alternatief voor de patiënt en moeten er keuzes worden gemaakt. Wie krijgt het nog en wie niet?De redenen van die stockbreuken zijn divers. Van overmacht - contaminatie van het geneesmiddel - tot het niet betalen van rekeningen door de overheid tot het Grote Vraagteken. Sommigen opperen dat vooral de pricing soms doorslaggevend is en dat de zeer lage prijs die bijvoorbeeld in ons land voor antibiotica wordt betaald, aan de basis ligt van de opvallend vaak voorkomende stockbreuken van dit soort geneesmiddelen.De EAHP wil oplossingen. Eerst en vooral moet er misschien degelijk en wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar de redenen van stockbreuken. Een centraal, Europees register - beheerd door het EMA - kan een Europees overzicht geven. Misschien moeten landen wel verplichten om stocks aan te leggen en farmaceutische bedrijven gedwongen worden om stockbreuken te melden (met reden)....