...

Aan het woord is Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van FeBelGen. Hij wijst erop dat het besparingspotentieel van biosimilars nog niet structureel zichtbaar zal zijn in de Riziv-begroting 2011. Toch is Van Assche blij dat de ziekteverzekering biosimilars beschouwt als een noodzakelijk alternatief voor de sterk stijgende kosten van biotechgeneesmiddelen. Signaal Dat is voor ons land een goede zaak. Biosimilars komen via de centrale Europese registratieprocedure op de markt maar uiteraard gebeurt de prijszetting en terugbetaling nationaal. In België staan biosimilars nog in de kinderschoenen. "Momenteel zijn er drie molecules beschikbaar (filgrastim, somatropine en EPO)", verduidelijkt Virginie Peirs, director regulatory affairs bij FeBelGen. "Enkel somatropine heeft een marktaandeel van circa 4,5 procent kunnen opbouwen." Geruststellende boodschap En het kan snel gaan. In Duitsland bijvoorbeeld haalde de biosimilar epoëtin op twee jaar tijd bij de kortwerkende EPO's een marktaandeel van 35 procent. Joris Van Assche: "Bij onze oosterburen bracht de leidinggevende artsenvereniging dan ook een duidelijk geruststellende boodschap: biosimilars zijn gelijkwaardig aan hun referentiegeneesmiddelen."