...

Bisfosfonaten (in monotherapie en/of in combinatietherapie) voor de behandeling van osteoporose worden vanaf 1 mei terugbetaald.Alle bisfosfonaten (in monotherapie en/of in combinatietherapie) voor de behandeling van osteoporose gaan van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I van de lijst van farmaceutische specialiteiten. Ze worden vanaf nu terugbetaald op eenvoudig voorschrift van de voorschrijver. Dat wil zeggen dat de goedkeuring van de adviserend geneesheer niet langer nodig is. Tegelijkertijd zijn er echter ook drie geneesmiddelen die niet langer worden terugbetaald omdat de firma de gevraagde prijsverlaging niet heeft aanvaard.De voorschrijver (en bij uitbreiding de apotheker) moet dus goed opletten bij een voorschrift voor een bisfosfonaat. Het is immers goed mogelijk dat het geneesmiddel dat de patiënt gebruikte, niet langer wordt terugbetaald. Er zijn wel meer dan voldoende verschillende terugbetaalde alternatieven. Bovendien dalen de prijsen van sommige bisfosfonaten waardoor het voor de patiënt nog goedkoper wordt.Wat wordt niet langer terugbetaald?