...

Gebleken is dat bloedvergiftiging al vroeg te herkennen is aan de geur van de babypoep, enkele dagen vóórdat het kind ziek wordt. Vroege herkenning biedt in de toekomst de mogelijkheid om sneller te behandelen waarmee het sterftecijfer kan worden teruggebracht. Hierover publiceert Tim de Meij, kinderarts bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, samen met collega's Daan Berkhout (promovendus) en Nanne de Boer (MDL-arts) in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases. De eNose moet nog verder ontwikkeld worden om als detectieapparaat in de praktijk dagelijks te worden gebruikt in ziekenhuizen. Ongeveer 25% van de couveusekinderen in landen als Nederland en België ontwikkelt sepsis, waarvan 10% overlijdt. Bij elkaar zijn dit jaarlijks enkele tientallen kinderen. Van ruim 1000 verschillende couveusekinderen werd dagelijks poep verzameld en door de onderzoekers geanalyseerd met een eNose. Van 127 babies met sepsis bleek dat de geurprofielen van de poep sterk afwijkt, al vanaf drie dagen voordat ze ziek werden. De onderzoeksgroep deed eerder onderzoek met de eNose (in relatie met o.a. darmkanker). Tim de Meij: "Dit onderzoek is in vergelijking met eerdere studies grootschaliger van aard en de toegepaste technologie is intussen sterk verbeterd. Deze specifieke studie bevestigt bovendien het toenemende vermoeden dat bloedvergiftiging vanuit de darm ontstaat. De uitkomst van dit onderzoek opent ook spannende perspectieven om te gaan kijken of bloedvergiftiging bij andere, veel grotere, groepen patiënten, zoals oncologie en IC- patiënten, ook te voorspellen is met deze methode."VUMC