...

'Bpost op afspraak'. Zo heet de nieuwe dienst van bpost die in de lente van 2012 is gelanceerd. De proefprojecten in Sint-Niklaas, Turnhout, Geraardsbergen en het grootste deel van Waals-Brabant zijn van start gegaan en de eerste resultaten zijn 'erg positief', zo stelt bpost. Het systeem is eenvoudig: de klant neemt contact op met bpost en bepaalt wanneer hij thuis is om zijn producten in ontvangst te nemen. Zelf bestelt de klant wat hij nodig heeft bij zijn lokale buurtwinkel: bpost haalt alles op en levert de goederen af. Tot daar lijkt het een gewone boodschappenservice. Alleen kijkt men nu of in de dienstverlening door de huisapotheker deze service kan aangewend worden voor levering van geneesmiddelen aan minder mobiele zorgbehoevenden. Deze behoefte kwam duidelijk naar voor bij de deelnemers van het proefproject. Vlaamse Overheid Vandaar dat aan de Vlaamse Overheid steun werd gevraagd om dit als project in de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen in te plannen. Samen met APB en VAN is er vervolgens besloten om het project met de Kempische Farmaceutische Kring (KFK) uit te werken. Twee jaar Het project moet nog echt van start gaan. "We voorzien dan ook een tot twee jaar vooraleer we alles in kaart hebben gebracht", voorspelt Katline Cauwels. "Nu zitten we nog in de theoretische studiefase, in het najaar zullen we kijken hoe we de eerste proefleveringen kunnen doorvoeren. Vitalink en Recip-E kunnen hier in de toekomst ook een meerwaarde bieden."