...

Enkele vaccins tegen SARS-CoV-2 zitten in een allerlaatste studiefase. Als die resultaten goed zijn, zullen de producenten hun aanvraagdossiers indienen en de autoriteiten en het European Medicines Agency (EMA) vragen om die zo snel mogelijk goed te keuren. Nu al is zeker dat dit de allergrootste vaccinatie-operatie wereldwijd zal zijn. Niet alleen om de massale hoeveelheden te produceren, maar ook de logistiek en het vaccineren zelf zullen goed moeten worden georganiseerd. Alle hulp om te prikken, want het wordt zeker een prik, is meer dan welkom. De Europese belangenvereniging Pharmaceutical Group of European Union (PGEU) heeft al laten weten dat de Europese apothekers klaar zijn om eventueel een handje toe te steken.Maar daar hebben de Britten dus niet op gewacht, zeker niet nu ze zichzelf buiten de Europese Unie hebben geplaatst. De Britse regering is volop bezig om de uitgebreide SARS-CoV-2-vaccinatiecampagne in een draaiboek te verwerken, met uiteraard een prominente plaats voor artsen en verpleegkundigen om het vaccin toe te dienen. Over de apothekers was er een zekere onduidelijkheid tot 16 oktober laatstleden. In een reactie aan een vakblad voor apothekers bevestigde de woordvoerder dat in de ontwerpen van wetteksten "de apothekers een volwaardige actor zullen zijn om het covid-19-vaccin toe te dienen van zodra het er is". Ietwat verwonderlijk zullen ook de kinesitherapeuten en verzorgenden (zonder verpleegkundig diploma) mogen gaan vaccineren. Net als de apothekers zullen ook zij een stevige training moeten krijgen vooraleer ze het effectief mogen doen. In eenzelfde adem liet het ministerie ook weten dat ze er alles zullen aan doen om het goedkeuringsproces van het vaccin te bespoedigen. Begin 2021 zal het ministerie het volledige vaccinatieplan publiek maken. Wel is nog niet duidelijk waar de apothekers als vaccinatoren zullen worden ingezet. Mocht het vaccin een extreem koude keten nodig hebben - wat niet onwaarschijnlijk is om de stabiliteit te garanderen - dan zal dat wellicht niet in een apotheek gebeuren maar op grotere schaal, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of stadshallen. Maar daar kan uiteraard een apotheker ook (tijdelijk) inspringen om te vaccineren.Bron: Pharmacy Biz