...

Het opzet van deze apotheekgids is zonneklaar: het wil huisartsen een duidelijker beeld verschaffen over de werking van apotheken en de ondersteuning die ze patiënten en het publiek bieden. De gids legt huisartsen uit wat een apotheek doet en hoe ze functioneert.Beide verenigingen, de Pharmaceutical Services Negotiating Committee (PSNC) en de British Medical Association's General Practioners Committee (BMA GPC) gaan ervan uit dat de werkrelaties tussen de twee beroepsgroepen gebaat zijn bij (meer) wederzijds begrip. Dat komt uiteindelijk de zorg voor de patiënten ten goede. De PSNC adviseert apothekers en apothekersverenigingen aan om de gids te promoten bij de huisartsen.Het omgekeerde bestaat in Groot-Brittannië trouwens ook: een gids voor apothekers en hun teams waarin het werk van een huisartsenpraktijk beschreven wordt.Bron: Apothekersblad nr. 7-8, juli-augustus 2019