...

Tot nog toe betaalde de klant maar 10 procent btw op voedingswaren, geneesmiddelen, medisch materiaal, hotelaccommodatie, boeken, tijdschriften en openbaar vervoer. Dat verandert nu. Alleen basisvoeding blijft van het voordeel genieten. Voor al de rest wordt de btw tot 20 procent opgetrokken. De apothekers zijn er alvast niet over te spreken. De meerkost wordt immers op 200 miljoen euro geschat en in tijden waarin ook op gezondheidszorg serieus wordt beknibbeld, is deze verhoging onaanvaardbaar. Met de maatregel schaart Tsjechië zich bij de landen met de hoogste btw op geneesmiddelen.