...

Door deze uitspraak worden de uitzending en de verspreiding van de reclamecampagne volledig en definitief verboden in alle media. BACHI is daar tevreden over. Niet zomaar alles kan gezegd en verspreid worden oder het mom van de vrijheid van meningsuiting, vindt ze. Reclamecampagnes voor voorschriftvrije geneesmiddelen zijn enkel mogelijk in een zeer strikt en gecontroleerd juridisch kader. Wat betreft audiovisuele reclamecampagnes, is bovendien een voorafgaand visum vereist voor elke uitzending. Dit visum wordt slechts toegekend na de goedkeuring door de Commissie voor publiciteit, onder de controle van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), een commissie waarin overigens de mutualiteiten vertegenwoordigd worden, met inbegrip van de socialistische mutualiteiten. Het feit dat een lid van die Commissie voor publiciteit dan zelf ook valse advertenties gaat uitvoeren, was voor Bachi een brug te ver. Door dit te doen verzet dit lid zich regelrecht tegen het werk waarvoor de Commissie voor publiciteit zich inzet, namelijk het verbieden van dit soort publiciteit in de industrie. De industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen, vertegenwoordigd door BACHI, onderstreept het belang dat de industrie hecht aan communicatie die op alle niveaus in overeenstemming moet zijn met de wetgeving, en dit in het belang van de patiënt en het correcte gebruik van de producten.Solidaris heeft ondertussen al laten weten dat het in beroep gaat tegen deze beslissing.