...

Bepaalde forfaits voor daghospitalisatie zijn vanaf nu in de algemene financiering van de ziekenhuizen geïntegreerd. Dat zorgt ervoor dat een aantal grote en ongerechtvaardigde verschillen kunnen weggewerkt worden met aan het einde van de rit een besparing van 10 miljoen euro. Maar er is een addertje onder het gras opgedoken. Daardoor blijkt in de realiteit immers dat de hospitalisatieverzekering van de gewone burger bij bepaalde behandelingen niet langer tussenkomt omdat de behandelingen niet meer als daghospitalisatie worden gezien. Nog voor alle heisa was dit ook gemeld en er was al een overeenkomst met alle betrokkenen. Die moet trouwens vandaag leiden tot de goedkeuring ervan. Het Riziv en Zorgnet Vlaanderen bevestigen trouwens Onkelinx haar verhaal. De hospitalisatieverzekering zal opnieuw tussenkomen en dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. Onkelinx geeft nog mee dat ze deze week vrijdag de maximumfactuur voor chronisch zieken met nog eens 100 euro wil verlagen tot 350 euro. De minister vraagt zich ten slotte af "wie er de jongste tijd belang bij heeft om foutieve en leugenachtige informatie te verspreiden die de patiënten onnodig ongerust maakt".Aandoenlijk Ook Zorgnet Vlaanderen engageert zich om het probleem samen met de betrokkenen de wereld uit te helpen. Over het feit dat uitgerekend dokter Marc Moens (Bvas) de ziekenfondsen met de vinger wijst, zegt Zorgnet Vlaanderen fijntjes: "Het is wel aandoenlijk dat de grote pleitbezorger van het behoud van de supplementen voor de artsen nu de grote beschermer wordt van de betaalbaarheid voor de chronische patiënt." Maar hoe het ook zij, de leden van Zorgnet Vlaanderen zijn het erover eens dat chronische patiënten niet het slachtoffer mogen worden van deze besparing, luidt het. "Maandag komen de ziekenhuizen dan ook in het Riziv samen met de ziekenfondsen om een degelijke oplossing te zoeken voor dit probleem." In een persbericht bevestigt het Riziv overigens eveneens dat de chronisch zieken geenszins het slachtoffer zullen worden van de schrapping van het miniforfait.