...

Humira® (adalimubab) is voor het Riziv het duurste geneesmiddel in de ambulante apotheken - goed voor 139,5 miljoen euro uitgaven in 2017. Enbrel (etanercept) volgt op nummer twee, goed voor 61,3 miljoen. De overheid rekent dat heel wat miljoenen bespaard kunnen worden door over te schakelen op biosimilars.Door toepassing van het principe van gain sharing zouden specialisten die overschakelen op een goedkoper middel, daarvoor beloond worden. Een eerste voorstel daarover vond weinig genade in de ogen van de artsensyndicaten en de ziekenfondsen. Er zou nu toch een definitief voorstel in de maak zijn. Maar dat legt een tegenstelling tussen de artsensyndicaten bloot.SwitchZo leven er verschillende meningen over het overschakelen van patiënten van een biological op een biosimilar. Datswitchen is nodig. "Als je alleen nieuwe patiënten op een biosimilar zet duurt het veel te lang voor je daar een effect van ziet", stelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.Volgens dr. Hueting is er geen enkel probleem met biosimilars. "Dat blijkt ook uit kleine studies en de ervaringen in het buitenland waar soms grote groepen van patiënten werden overgeschakeld."Bvas wijst erop dat heel wat artsen bedenkingen hebben, dat ethisch-deontologische en medico-legale overwegingen hen tegenhouden om actief de switch te maken. Proefproject"Op korte termijn streven naar een eenduidige en ondubbelzinnige wetenschappelijke consensus is dan ook een prioriteit voor de BVAS. BVAS stelde een kortlopend, intensief proefproject voor met het oog op het stimuleren van de 'best-value' behandeling", stelt dit syndicaat in een persmededeling.Volgens die mededeling volgt de Nationale Commissie de redenering van de Bvas wel: "Het proefproject dat het RIZIV begin 2019 zal opzetten, richt zich tot de artsen die extramuraal anti-TNF geneesmiddelen voorschrijven. Het gaat meer bepaald om reumatologen, dermatologen, gastro-enterologen, endocrinologen, diabetologen en oftalmologen."Dr. Hueting ziet ook geen graten in een kortdurende studie, als dat het vertrouwen in de maatregel verhoogt. "Zolang we maar niet deze boot missen."Welke incentive?Op een ander punt heeft Bvas moeten toegeven. "Bvas wou het honorarium voor een consult bij deze specialisten verhogen, als een bepaalde percentage biosimilars was bereikt", volgens dr. Hueting. Voor hem schoot zo'n maatregel zijn doel voorbij: "Een dergelijke incentive moet van korte duur zijn, geen blijvend voordeel." Uiteindelijk zou de Nationale Commissie het houden op een tijdelijke verhoging van het accrediteringsforfait bij specialisten die een streefpercentage van biosimilars bereiken. De Bvas legde zich daarbij neer.Breder?Bvas zegt trouwens dat het niet alleen het honorarium van het consult wil verhogen bij een beperkte groep van specialisten. Voor ondervoorzitter Luc De Clercq moet dit honorarium in het algemeen omhoog. "Dat biedt de nodige ruimte om alle kwaliteitsaspecten van de raadpleging adequaat te vergoeden. Ook als die raadpleging complexer wordt door bijvoorbeeld de noodzaak van registratie of wetenschappelijke duiding voor bijvoorbeeld een switch van type medicatie", aldus dr. De Clercq.Dr. Hueting vindt dan weer dat al die huisartsen die ervoor hebben gezorgd dat er voldoende geld beschikbaar was voor de biologicals door goedkoop voor te schrijven, ook wel eens beloond mogen worden."Verhoogt ook eens het accrediteringsforfait voor huisartsen die goedkoop voorschrijven, en die niet te veel beeldvorming en laboratoriumtests aanvragen", aldus de Kartel-voorzitter.Volgens dr. Hueting moet de uiteindelijke tekst van het voorstel nog definitief worden goedgekeurd.