...

Het gaat vanzelfsprekend niet alleen om gecontingenteerde producten, maar ook om geneesmiddelen die ontbreken en dringend nodig zijn. Het tekort aan geneesmiddelen is immers breder dan het probleem van contingentering op zich. Tekorten doen zich voor omdat bepaalde geneesmiddelen plotseling om een of andere reden teruggetrokken worden. Of omdat bepaalde geneesmiddelen uit de handel worden genomen omdat het voor de labo's niet meer interessant is om ze in landen zoals België te verdelen vanwege de verplichte prijsdalingen en - natuurlijk - door de contingentering uit vrees voor parallelexport. De contingenterings-barometer toont ook duidelijk aan dat probleemmomenten vaak voor en tijdens vakantieperiodes voorvallen. Patiënten willen meer aankopen om de vakantieperiode te overbruggen en ze slagen daar niet altijd in. De contingenteringsbarometer is slechts indicatief. Niet alle apothekers hebben tot nog toe de reflex aangekweekt om een tekort ook te melden.