Belga Image
© Belga Image

Vorsers van het medisch centrum van de Universiteit van de staat Ohio, Verenigde Staten, hebben duizenden studies naar het verband tussen de verschillende voorbehoedmiddelen en de geestelijke gezondheid doorgenomen. Ze hebben daarbij specifiek de studies onder de loep genomen die het effect van hormonale contraceptie hebben geëvalueerd bij vrouwen die pas waren bevallen, adolescenten en vrouwen met een voorgeschiedenis van depressie.

Ze hebben hun onderzoek toegespitst op progestagene anticonceptiva. Er bestaan meerdere anticonceptiva op basis van progestagenen: subcutane implantaten, intramusculaire injectie van medroxyprogesteronacetaat, sommige spiraaltjes en de minipil.

Onze studie toont aan dat anticonceptiva op basis van progestagenen een goede keuze zijn.

Ze hebben voor hun meta-analyse 26 vrij recente studies gehandhaafd (5 gerandomiseerde, gecontroleerde studies, 11 cohortonderzoeken en 10 trans-versale studies) die voldeden aan hun inclusiecriteria. Op één uitzondering na zijn alle studies tot dezelfde conclusie gekomen: er is geen duidelijk bewijs van correlatie tussen contraceptie met progestagenen en een diagnose van depressie.

"Veel vrouwen die starten met hormonale anticonceptiva, maken zich zorgen over het risico op depressie, vooral als het gaat om anticonceptiva die progesteron bevatten", legde prof. Brett Worly uit. "Onze studie toont aan dat de vrouwen zich daar geen zorgen over hoeven te maken en dat anticonceptiva op basis van progestagenen een goede keuze zijn."

De gynaecoloog-verloskundige stelde ook vast dat adolescentes en zwangere vrouwen soms een hoger risico op depressie liepen, maar dat dit risico al van meet af aan bestond, ongeacht of ze al dan niet een voorbehoedmiddelgebruikten.

Contraception, 26 februari 2018, DOI: 10.1016/j.contraception. 2018.01.010

Vorsers van het medisch centrum van de Universiteit van de staat Ohio, Verenigde Staten, hebben duizenden studies naar het verband tussen de verschillende voorbehoedmiddelen en de geestelijke gezondheid doorgenomen. Ze hebben daarbij specifiek de studies onder de loep genomen die het effect van hormonale contraceptie hebben geëvalueerd bij vrouwen die pas waren bevallen, adolescenten en vrouwen met een voorgeschiedenis van depressie.Ze hebben hun onderzoek toegespitst op progestagene anticonceptiva. Er bestaan meerdere anticonceptiva op basis van progestagenen: subcutane implantaten, intramusculaire injectie van medroxyprogesteronacetaat, sommige spiraaltjes en de minipil.Ze hebben voor hun meta-analyse 26 vrij recente studies gehandhaafd (5 gerandomiseerde, gecontroleerde studies, 11 cohortonderzoeken en 10 trans-versale studies) die voldeden aan hun inclusiecriteria. Op één uitzondering na zijn alle studies tot dezelfde conclusie gekomen: er is geen duidelijk bewijs van correlatie tussen contraceptie met progestagenen en een diagnose van depressie."Veel vrouwen die starten met hormonale anticonceptiva, maken zich zorgen over het risico op depressie, vooral als het gaat om anticonceptiva die progesteron bevatten", legde prof. Brett Worly uit. "Onze studie toont aan dat de vrouwen zich daar geen zorgen over hoeven te maken en dat anticonceptiva op basis van progestagenen een goede keuze zijn."De gynaecoloog-verloskundige stelde ook vast dat adolescentes en zwangere vrouwen soms een hoger risico op depressie liepen, maar dat dit risico al van meet af aan bestond, ongeacht of ze al dan niet een voorbehoedmiddelgebruikten.Contraception, 26 februari 2018, DOI: 10.1016/j.contraception. 2018.01.010