...

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal strikt toezicht houden op het goede verloop van de griepvaccinatiecampagne. Overtreders riskeren sancties, hen worden geen vaccins meer aangeleverd. De eerste fase verloopt van half september tot half november. In die periode worden influenzavaccins enkel verstrekt aan risicopersonen uit de doelgroepen zoals de Hoge Gezondheidsraad ze definieert.Concreet gaat het dan over personeel uit de gezondheidssector, vijftigplussers, risicopersonen én de mensen die onder hetzelfde dak wonen. Verder wordt voorrang gegeven aan zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap) en aan chronische zieken -ook als ze gestabiliseerd zijn. 'Chronische aandoeningen' zijn voor de Hoge Gezondheidsraad longaandoeningen (inclusief ernstige astma), hartaandoeningen (uitgezonderd hypertensie), leverstoornissen, nieraandoeningen, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), ernstig overgewicht (BMI > 35), neuromusculaire aandoeningen en Immuniteitsstoornissen. Verder worden in deze eerste fase personen gevaccineerd die in een instelling verblijven en kinderen ouder dan 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie.In de tweede fase vanaf half november kan de vaccinatie dan worden uitgebreid tot de rest van de bevolking. Al valt af te wachten of er dan nog genoeg griepvaccins beschikbaar zijn. Ons land bestelde 2,9 miljoen vaccins, zijnde honderdduizend meer dan vorig jaar. Dat lijkt veel maar het zijn er toch onvoldoende om iedereen die tot een risicogroep behoort te kunnen vaccineren. Daarvoor zijn naar schatting vier miljoen dosissen nodig. Het valt met andere woorden nog af te wachten hoeveel vaccins er half november overblijven voor mensen die niet tot de prioritaire groepen behoren.