Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) herinneren er in eerste instantie aan dat er momenteel geen geneesmiddelen geïndiceerd zijn voor de behandeling van Covid-19. "Het nieuwe virus is nog niet volledig gekend, ook niet de mogelijke wisselwerkingen met geneesmiddelen die patiënten zouden kunnen nemen als onderdeel van de behandeling van Covid-19. Informatie uit meldingen van patiënten en van gezondheidszorgbeoefenaars, die tijdens de pandemie bijwerkingen blijven melden, zal de kennis die momenteel door klinische studies wordt verzameld, aanvullen. Dit maakt het mogelijk beslissingen te nemen over het veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen naarmate de pandemie evolueert."

Patiënten wordt gevraagd om bijwerkingen te melden via www.eenbijwerkingmelden.be of er over te spreken met hun arts, verpleegkundige of apotheker.

Hoge doses

Verder bevelen de twee organisaties gezondheidszorgbeoefenaars aan "om cardiale bijwerkingen op te volgen en rekening te houden met gekende hartaandoeningen bij Covid-19 patiënten die worden behandeld met hydroxychloroquine of chloroquine. Er wordt ook aan herinnerd dat het risico op cardiale bijwerkingen kan toenemen wanneer deze in hoge doses worden genomen of wanneer deze worden gecombineerd met bepaalde geneesmiddelen zoals azithromycine."

Het FAGG haalde dat risico al eerder aan. "Bepaalde aandoeningen, zoals hypokaliëmie en/of hypomagnesiëmie kunnen ook dit risico vergroten. Naast de cardiale bijwerkingen kunnen deze behandelingen leiden tot lever- of nierproblemen, een verlaagde convulsiedrempel of hypoglykemie."

Het EMA beveelt aan om Covid-19 patiënten die met hydroxychloroquine en chloroquine worden behandeld, in het bijzonder bij hoge doses, nauwlettend op te volgen. "Gezondheidszorgbeoefenaars moeten rekening houden met gekende hartaandoeningen en worden aangeraden om extra voorzichtig te zijn bij het combineren van de behandeling met andere geneesmiddelen die gelijkaardige bijwerkingen ter hoogte van het hart kunnen veroorzaken. Deze geneesmiddelen mogen alleen worden gebruikt in het kader van klinische studies of in overeenstemming met nationaal toegelaten protocollen."

Het EMA en de verschillende nationale agentschappen hebben het toezicht op de veiligheid van alle geneesmiddelen gebruikt in de behandeling van Covid-19 versterkt.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) herinneren er in eerste instantie aan dat er momenteel geen geneesmiddelen geïndiceerd zijn voor de behandeling van Covid-19. "Het nieuwe virus is nog niet volledig gekend, ook niet de mogelijke wisselwerkingen met geneesmiddelen die patiënten zouden kunnen nemen als onderdeel van de behandeling van Covid-19. Informatie uit meldingen van patiënten en van gezondheidszorgbeoefenaars, die tijdens de pandemie bijwerkingen blijven melden, zal de kennis die momenteel door klinische studies wordt verzameld, aanvullen. Dit maakt het mogelijk beslissingen te nemen over het veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen naarmate de pandemie evolueert."Patiënten wordt gevraagd om bijwerkingen te melden via www.eenbijwerkingmelden.be of er over te spreken met hun arts, verpleegkundige of apotheker.Hoge dosesVerder bevelen de twee organisaties gezondheidszorgbeoefenaars aan "om cardiale bijwerkingen op te volgen en rekening te houden met gekende hartaandoeningen bij Covid-19 patiënten die worden behandeld met hydroxychloroquine of chloroquine. Er wordt ook aan herinnerd dat het risico op cardiale bijwerkingen kan toenemen wanneer deze in hoge doses worden genomen of wanneer deze worden gecombineerd met bepaalde geneesmiddelen zoals azithromycine."Het FAGG haalde dat risico al eerder aan. "Bepaalde aandoeningen, zoals hypokaliëmie en/of hypomagnesiëmie kunnen ook dit risico vergroten. Naast de cardiale bijwerkingen kunnen deze behandelingen leiden tot lever- of nierproblemen, een verlaagde convulsiedrempel of hypoglykemie."Het EMA beveelt aan om Covid-19 patiënten die met hydroxychloroquine en chloroquine worden behandeld, in het bijzonder bij hoge doses, nauwlettend op te volgen. "Gezondheidszorgbeoefenaars moeten rekening houden met gekende hartaandoeningen en worden aangeraden om extra voorzichtig te zijn bij het combineren van de behandeling met andere geneesmiddelen die gelijkaardige bijwerkingen ter hoogte van het hart kunnen veroorzaken. Deze geneesmiddelen mogen alleen worden gebruikt in het kader van klinische studies of in overeenstemming met nationaal toegelaten protocollen." Het EMA en de verschillende nationale agentschappen hebben het toezicht op de veiligheid van alle geneesmiddelen gebruikt in de behandeling van Covid-19 versterkt.