...

Hogere werkloosheid, een moeilijkere financiële situatie en de daling van de koopkracht. De kosten van de gezondheidszorg zijn de laatste jaren voor de patiënt onder controle gebleven, maar toch vallen die voor sommigen te zwaar. Wie het Omniostatuut heeft betaalt minder voor een doktersbezoek en geneesmiddelen, maar het statuut is ook verbonden aan andere belangrijke tegemoetkomingen zoals het stookoliefonds en een goedkoper openbaar vervoer. Bekend De belangrijkste reden van de stijging van het aantal rechthebbenden is ongetwijfeld de crisis, maar ook de bekendmaking bij de bevolking. De mutualiteiten spelen in deze een zeer belangrijke rol. Belangrijke Omnio-kernsteden zijn Brussel, Luik en Antwerpen. Belangrijk is ook dat, in tegenstelling tot wat we zouden denken, niet de ouderen in de bevolking de eerste genieters van het statuut zijn, maar wel de groep tussen 18 en 49 jaar. Belastingsaangifte Voor de CM zou die bekendmaking nog verder mogen gaan, al hangt daar natuurlijk ook een prijskaartje aan vast om aan de vraag te kunnen voldoen. "Wij willen dat de belastingsadministratie ons automatisch een signaal geeft welke mensen in aanmerking komen voor het Omniostatuut. Zo zouden we gericht mensen kunnen contacteren voor verder onderzoek", zegt Marc Justaert van de CM. "Wie een bruto- gezinsinkomen heeft dat lager ligt dan 15.606 euro per jaar (plus 2.889 euro per gezinslid) heeft recht op het Omniostatuut. Het zou goed zijn als die mensen zich melden bij hun ziekenfonds. Justaert maakt trouwens van de gelegenheid gebruik om de artsen op te roepen consequent het derdebetalersysteem toe te passen bij patiënten met een moeilijke financiële situatie en hen ook duidelijk te maken dat een globaal medisch dossier (GMD) hen kosten kan besparen. Patiënten met een Omniostatuut blijken daarvan niet op de hoogte te zijn. Zij zijn veel minder dan andere patiënten in het bezit van een GMD. www.cm.be