De belangrijkste beslissingen van het 'R&D Biopharma platform' zijn:

  • 1. De oprichting van een observatorium van de biofarmaceutische industrie Dit observatorium is uniek in Europa. Het heeft als opdracht aanbevelingen te formuleren om de expertise van topniveau en de sterke concurrentiepositie van de biofarmasector in België in stand te houden. Het bundelt allerlei indicatoren (wetenschappelijke, economische, fiscale, ...) en zal als een soort instrumentenbord België naar de toekomst leiden. Het observatorium zal de aantrekkingskracht van ons land permanent monitoren om zo de biofarmaceutische troeven van ons land te beschermen en te versterken. Het observatorium zal aangestuurd worden door de regering en valt onder de FOD Economie. Het zal actoren uit de publieke, private en academische sector verenigen en zal om de twee jaar een concurrentieanalyse van ons land op het vlak van investeringen in biofarmaceutische R&D voorleggen.
  • 2. Een sterkere rol voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) en export van Belgische knowhow Door de versterking van het Innovatiebureau krijgt het fagg de passende middelen om de versnelling in onderzoekstechnieken het hoofd te bieden en zijn expertise af te stemmen op de impact van nieuwe technologieën op de ontwikkeling van de geneesmiddelen voor morgen. De ambitie is ook om België te positioneren als 'Referentie Inspectie Land', zodat een groter aantal landen de controles en inspecties erkennen die het federaal agentschap uitvoert in biofarmaceutische productievestigingen. De grondige terreinkennis van onze inspecteurs is een troef voor ons land en zal in het buitenland als voorbeeld kunnen dienen en erkend worden. Het regelgevingskader voor de controles zal worden aangepast om die internationale erkenning mogelijk te maken.
  • 3. Een aangepast fiscaal kader om onderzoeksactiviteiten in België te stimuleren Om de positie van België als wereldwijd expertisecentrum voor biofarmaceutische R&D nog te versterken, wordt voor onderzoekspersoneel een specifiek fiscaal kader ingevoerd. Zo wordt onder meer de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers uitgebreid naar bachelordiploma's, en worden buitenlandse bachelordiploma's gelijkgesteld met de gelijkwaardige Belgische bachelor diploma's. Deze beslissing heeft niet alleen betrekking op de farmaceutische industrie, maar zal alle innovatiegerichte sectoren in ons land ten goede komen.
  • 4. Een sterk engagement voor de wereldgezondheid Met de oprichting van een permanent dialoogplatform zal een nieuwe dynamiek ontstaan om de uitdagingen op het vlak van wereldgezondheid aan te gaan. Een sterkere band tussen België, de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie zal de voedingsbodem voor die dynamiek vormen. Dit initiatief bevestigt de belangrijke rol die de Belgische farmaceutische bedrijven spelen voor de wereldgezondheid
De belangrijkste beslissingen van het 'R&D Biopharma platform' zijn: