...

Nochtans is de jaarlijkse inventarisatie van de voorraad niet alleen een daad die essentieel is voor een goed beheer, maar bovendien een rechtshandeling die om meerdere redenen verplicht is.