...

Artsen zijn mijns inziens tegen substitutie omdat ze meester willen blijven van hun voorschrift. Ze vinden het niet de taak van de apotheker om die keuze te maken. Vroeger werden de artsen tegen de apothekers opgezet, maar gelukkig is dat nu niet meer aan de orde. Toch zien we echt wel meer verwisseling van geneesmiddelen. Enerzijds het wisselen van geneesmiddelen na hospitalisatie, anderzijds het wisselen in de apotheek om allerlei redenen. Alle wisselingen geven daarom geen probleem, maar het gebeurt toch vaak en de compliance komt daarmee in het gedrang. Er is niet alleen de apotheker, maar ook nog de voorschrijver. Ook hij verwisselt nogal eens van 'merk'. De apotheker kan het wel nakijken in zijn bestanden en eventueel corrigeren, maar ja..." Dokter De Smedt pleit om eindelijk eens een goede studie over dit onderwerp te organiseren. "Enquêtes zeggen niet alles, ze zijn hoogstens richtinggevend. Er zou een goede studie moeten gebeuren. De reële cijfers zouden wel eens anders kunnen zijn." Hij ziet ook een verschil tussen Wallonië en Vlaanderen. "In Wallonië wordt er veel minder geregistreerd via het EMD. Daardoor ontdek je natuurlijk minder vaak fouten." Dokter De Smedt vindt het 'voor' of 'tegen' substitutie een complex probleem dat niet met een simpel 'ja' of 'neen' te beantwoorden is. "En toch is het een belangrijke discussie want het houdt rechtstreeks verband met therapietrouw."