...

De Europese Commissie legt de Franse Orde der Apothekers een boete van 5 miljoen euro op. De reden van de veroordeling zijn de minimumprijzen die de Orde aan de analyses binnen de medische biologie op de Franse markt heeft opgelegd waardoor ze de ontwikkeling van groepen labo's belemmert. Daardoor worden de regels van de Europese Commissie i.v.m. de antitrust en de concurrentiebeperkende commerciële activiteiten geschonden. Volgens de Commissie heeft dit de patiënt en de staat geschaad want zij hebben meer moeten betalen voor analyses omdat de Orde ervoor heeft gezorgd dat concurrentie geen kans kreeg. (On)tevreden Het nieuws daarvan had, in de schoot van de Orde, het effect van een bom. De Orde ontkent in alle talen de inhoud van de analyse van de Commissie en weigert de daaruit volgende sanctie te aanvaarden. "De Orde heeft altijd de volksgezondheid voor ogen gehad", klinkt het. "We kunnen dus zeker niet zeggen dat de Orde de patiënt en de staat geschaad heeft. Wij menen dat deze sanctie onrechtvaardig is in opzet en grootte. Wij bereiden daarom nu een beroepsprocedure voor het Europees Hof voor", zegt Isabelle Adenot, voorzitter van de Nationale Raad van de Franse Orde. Een andere klok klinkt vanzelfsprekend bij Labco. Het labo is erg opgezet met de veroordeling van de Orde. Het ziet hierin een stimulans voor zijn ambitie om de Franse klinische biologie binnen de Europese context veel performanter en meer concurrentieel te maken.