...

We schrijven 1992, een dorpje ergens in Vlaanderen. Een apothekeres heeft een pand gevonden langs een drukke steenweg waar zij een publieke officina wil openen. Het dossier blijft meer dan 10 jaar aanslepen tot mevrouw de apothekeres in 2006 laat weten dat de oorspronkelijk voorziene ligging ondertussen onbeschikbaar is geworden en de apotheek dus exact 18 huisnummers - of 200 meter verder - zal ondergebracht worden. Alle officiële instanties geven hun akkoord, en dat zijn er nogal wat: de farmaceutische inspecteur, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), opnieuw de farmaceutische inspectie en de Provinciale Geneeskundige Commissie. De APB, de lokale apothekerskring en de Vereniging van coöperatieve apotheken adviseren negatief. Inkomensverlies De klagers laten een simulatie maken van hun inkomensverlies: dat is niet van de poes. Eén van de apothekers schat dat hij - op pensioengerechtigde leeftijd - maar liefst in het totaal 2,3 miljoen euro zal verliezen. De andere apotheker schat het totale waardeverlies op 1,7 miljoen euro en de derde denkt dat hij meer dan 800.000 euro zal verliezen. En die schatting zou bovendien erg optimistisch zijn. Als kers op de taart voorspellen de 'bedreigde' apothekers dat zij, in het geval van een nieuwe apotheek, personeel zullen moeten ontslaan waardoor de patiënt minder begeleid zou worden en hij langer zal moeten wachten op zijn (magistrale) bereidingen. De apothekers vragen dan ook de nietigverklaring en een vordering tot schorsing van de eerder genomen beslissing in afwachting dat de zaak helemaal ten grond door de Raad van State kan behandeld worden. Straatje zonder einde Is de zaak hiermee eindelijk afgerond? Helemaal niet. De zaak kan immers nog ten gronde worden gevoerd. Dat wil zeggen dat de apotheek wel open mag gaan, maar dat er geen garantie is dat hij er over 20 jaar nog zal staan. Beslist de Raad immers aan het einde van de rit dat de vergunning niet mocht worden toegekend, dan zijn we er nog niet. Want dan begint de hele procedure van vooraf aan... een procedure die - jawel - jaren kan duren... u