...

Er is veel meer aan onderzoek voeren dan kan overgebracht worden in een traditioneel onderzoeksartikel, zo stellen de auteurs. Door opensciencepraktijken zoals het delen van gedetailleerde protocollen, methodes, data en codeercode, door onderzoek vroeg te delen aan de hand van pre-artikels, en door het publiceren van peer reviews, kunnen onderzoekers hun wetenschap 'vollediger' communiceren.Zo lijsten ze vier argumenten op om data te publiceren nog voor de publicatie van een onderzoek, en meer te doen met de achtergrond- en ondersteunende informatie.Een eerste argument is het versnellen van ontdekkingen of vaststellingen. Als nieuwe informatie sneller beschikbaar is voor de onderzoeksgemeenschap, dan kunnen andere onderzoekers deze sneller in hun werk integreren. Op die manier kan kennis sneller toenemen.Een tweede argument is onderzoek reproduceerbaar maken. Door ondersteunde materialen en achtergrondinformatie beschikbaar te maken naast het gepubliceerde artikel, kan een studie heruitgevoerd worden.Aangetoonde validiteit is een derde reden. Door data en documentatie achter het onderzoek te delen, geven de onderzoekers blijk van vertrouwen in hun eigen onderzoek, geven ze mee dat ze achter hun onderzoek staan en overtuigd zijn van de kwaliteit ervan.Het publiceren van een onderzoeksartikel wordt beschouwd als de kers op de taart van wetenschappelijk onderzoek. Maar in elke ontdekking schuilt zoveel meer, van onderzoeksopzet tot verzamelen en analyseren van data tot het schrijven van een peerreview of editor zijn, zo stellen de auteurs. Hun laatste argument luidt dat onderzoekers ook academische credit (kunnen) krijgen voor hun werk achter de schermen... als ze dat publiek maken.