...

FeBelGen, die op het eerste gezicht garen zou moeten kunnen spinnen van de VOS-nota, staat echter niet te springen. De reden daarvoor is de onduidelijke visie van de overheid i.v.m. de draagwijdte van het doorgedreven VOS. Als de nota wordt uitgevoerd, dan kan dat behoorlijk wat consequenties hebben en FeBelGen is er niet zeker van dat die consequenties zijn ingecalculeerd. Bovendien staan er geneesmiddelen op een NO SWITCH-lijst, waarvoor telkens het eerst voorgeschreven product aan de patiënt moet worden overhandigd. De reden waarom een geneesmiddel in die lijst is opgenomen, is weinig doorzichtig en wetenschappelijk niet echt te verantwoorden. Maar het FAGG belooft beterschap. Behoorlijk verrast door de heftige reacties die de nota heeft opgeroepen, is het bereid een open discussie aan te gaan en de pijnpunten te herbekijken.