...

Gevraagd naar hun mening over de terugbetaling van deze vijf parallelle geneeswijzen, hebben de Zwitsers dus voor de terugbetaling gestemd. Het Département Fédéral de l'Intérieur (DFI) zal bijgevolg de vijf 'verkozenen des volks' vanaf 2012 terugbetalen. Gezien het om een zeer delicate kwestie gaat, hebben de Zwitserse autoriteiten echter een stok achter de deur gehouden, door een overgangsperiode van vijf jaar te voorzien vooraleer ze zich definitief zullen uitspreken over deze terugbetaling. Het DFI hoopt van deze periode gebruik te kunnen maken om duidelijkheid te scheppen in verband met de omstreden aspecten van de vijf aanvullende geneeswijzen.