...

Probiotica verminderen door antibiotica veroorzaakte gastro-intestinale bijwerkingen, maar hun effect op het behoud van het intestinale microbioom in reactie op antibiotica is niet goed begrepen. Een Amerikaans-Mexicaans team heeft een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten recent zijn gepubliceerd in de Journal of Medical Microbiology (16 november 2022).De review bekeek artikelen gepubliceerd tussen januari en december 2021 die het effect onderzochten van antibiotica, probiotica en beide gecombineerd op de samenstelling van bacteriën in de darm, zoals beoordeeld met 16S rRNA-technologie. Van de 29 geïncludeerde studies onderzochten er 11 het effect van antibiotica, 11 het effect van probiotica en 7 het effect van zowel antibiotica als probiotica.Resultaten?De antibioticastudies toonden een afname van de bacteriediversiteit in de darm na antibiotica. Sommige geslachten en soorten, waaronder de nuttige bacterie Faecalibacterium prausnitzii, kwamen minder vaak voor na antibiotica. Sommige studies hebben aangetoond dat het darmmicrobioom 8 weken of langer nodig heeft om te herstellen.De resultaten van de probioticastudies waren minder duidelijk: slechts 4 van de 11 toonden een toename van de bacteriediversiteit in de darm na inname van probiotica. De auteurs suggereren dat dit kan komen doordat mensen al een divers darmmicrobioom hadden voordat ze probiotica namen.In vijf van de zeven studies waarin probiotica aan antibiotica werden toegevoegd, hadden patiënten minder vaak last van diarree of andere maag-darmklachten. In vier studies hielp de toevoeging van probiotica de bacteriële diversiteit te behouden.De onderzoekers erkennen dat het moeilijk is definitieve conclusies te trekken vanwege de grote verscheidenheid aan methoden die in de proeven zijn gebruikt, waaronder de soorten antibiotica, de soorten probiotica en de duur van de behandeling.Probiotica, ja maar"Alle beschikbare gegevens ondersteunen het voorschrijven van probiotica naast een antibioticabehandeling. Wanneer deelnemers antibiotica innemen, zien we verschillende consistente veranderingen in bepaalde bacteriesoorten. Maar wanneer de behandeling werd gecombineerd met probiotica, waren de meeste van deze veranderingen minder uitgesproken en werden sommige helemaal vermeden. Gezien de tot nu toe beschikbare gegevens lijkt er geen reden te zijn om geen probiotica voor te schrijven wanneer antibiotica worden ingenomen", aldus een van de auteurs van de studie, professor Elisa Marroquin (Texas Christian University)."Op basis van deze review denk ik niet dat we een specifiek type probiotische interventie kunnen aanbevelen", stelt Laura McCoubrey, een doctoraalstudente farmacie aan de UCL School of Pharmacy, in The Pharmaceutical Journal van 18 november 2022. Zij vindt dat de studie onvoldoende bewijs levert om het voorschrijven van probiotica naast antibiotica te rechtvaardigen. "In plaats daarvan zou ik patiënten aanraden ervoor te zorgen dat ze voldoende prebiotische bronnen in hun dieet hebben (de vezels in groenten en fruit) om het herstel van een gezond basismicrobioom te ondersteunen." Volgens haar maakt de diversiteit van de gebruikte probiotica en hun werkingsduur het moeilijk om patiënten een specifieke aanbeveling te doen. "Op de middellange tot lange termijn denk ik dat de toekomst zal draaien om gepersonaliseerde probioticavoorschriften. Als het microbioom van individuele patiënten in kaart wordt gebracht, kunnen voorschrijvers specifieke microbiële soorten identificeren waaraan een patiënt mogelijk een tekort heeft."