...

Alle geneesmiddelen die in de EU voor de verkoop worden aangeboden, moeten een voorafgaande vergunning hebben van het Europees Geneesmiddelenbureau. Het EMA doet aanbevelingen, het is de Europese Commissie die de vergunningen aflevert. Onder de geneesmiddelen die het vorig jaar goedkeurde, zijn er een aantal "die opvallen door hun bijdrage aan de volksgezondheid of door de innovatie die ze vertegenwoordigen", schrijft het EMA in een persbericht. Zo beval het Geneesmiddelenbureau twee vaccins aan ter bescherming tegen aandoeningen van de lagere luchtwegen veroorzaakt door RSV. Het bracht een positief advies uit over het eerste geneesmiddel voor geavanceerde therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van CRISPR/Cas9, voor de behandeling van twee zeldzame bloedaandoeningen. Daarnaast deed het EMA ook twee aanbevelingen voor geneesmiddelen voor gebruik in landen buiten de EU. PatiëntveiligheidZodra een geneesmiddel door de Europese Commissie is toegelaten en aan patiënten wordt voorgeschreven, controleren EMA en de EU-lidstaten voortdurend de kwaliteit en de baten/risicoverhouding van het geneesmiddel en nemen ze indien nodig regulerende maatregelen. Voor een aantal geneesmiddelen gaf het EMA nieuw advies op het gebied van veiligheid.