...

Het idee op zich is niet nieuw, maar lijkt nu pas ernstig te worden genomen. Dat zal ook te maken hebben met een proefproject dat op dit moment in verschillende Franse officina's plaatsvindt. Het doel van de operatie is een test van de nieuwe terugbetalingsbarema's, louter gebaseerd op de doeltreffendheid van de geneesmiddelen. Als referentie wordt de indeling van de Haute Autorité de Santé (HAS) gehanteerd. Ervan overtuigd dat ze daarmee voordeel halen - en vooral op basis van confidentiële gegevens die ze hebben kunnen inkijken - willen de mutualiteiten af van de vastgelegde barema's van de sociale zekerheid. Die werken nu nog met 65 procent terugbetaling voor de geneesmiddelen met wit etiket, 35 procent voor de blauwe etiketten en 15 procent voor de oranje. Blinde terugbetaling Het is eigenlijk een vervolg op een initiatief dat al eerder door de HAS werd genomen. Dat stelde 150 geneesmiddelen onder het 'oranje'-regime omdat de doeltreffendheid van die middelen onvoldoende werd geacht om een hogere terugbetaling te krijgen. Het was aan de mutualiteiten om vervolgens een hogere terugbetaling te garanderen of niet. Wat de deur openzet naar een terugbetalingssysteem waarbij de patiënt een hogere premie moet betalen om verzekerd te zijn van een hogere terugbetaling voor sommige geneesmiddelen. De patiëntenverenigingen zijn alleszins niet te spreken over het pilootproject en de idee die erachter zit. Zij vrezen voor een gezondheidszorg met twee snelheden. Daarbij zouden de lagekostenverzekeringscontracten niet langer in de terugbetaling voorzien van bepaalde geneesmiddelen. u