...

Samenvattend wil dat zeggen dat:• De nieuwe aanbevolen dosis voor Perdolan (paracetamol) siroop is aangepast naar 15 mg/kg/toediening met een toedieningsinterval van tenminste 4 uur, en niet meer dan 60 mg/kg/dag. Deze posologie is in overeenstemming met de huidige paracetamol-richtlijnen van het FAGG.• De samenstelling van de siroop is niet veranderd .• De doseerpipet werd opnieuw gekalibreerd zodat 1 kg lichaamsgewicht overeenkomt met 15 mg paracetamol.Aanvullende informatie:De dosering van Perdpman (paracetamol) siroop is aangepast van 10 mg/kg lichaamsgewicht naar 15 mg/kg per keer, tot maximaal 4 maal per dag, zonder 60 mg/kg/dag te overschrijden. Het toedieningsinterval dient tenminste 4 uur te bedragen. Dit leidt tot een verhoogde werkzaamheid per toediening.Deze nieuwe dosering is opgenomen in de huidige Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter,overeenkomstig met de huidige wetenschappelijke literatuur en de FAGG-richtlijn voor paracetamol.De huidige SKP paragraaf 4.2 en bijsluiter paragraaf 3 werden aangepast.