...

Door de technologische expertise van Holst Centre en imec met de klinische expertise van ZOL te combineren willen de partners de goedkeuring en de implementatie van dit soort technologieën in de gezondheidszorg versnellen, en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen mogelijk maken. Draagbare systemen voor real-time monitoring kunnen de behandeling van chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes radicaal veranderen. Patiënten hoeven dan niet zo vaak, of voor een kortere tijd naar het ziekenhuis, terwijl gezonde personen uit hoge-risicogroepen gebaat kunnen zijn bij een onopvallend systeem dat continu monitort en tijdig waarschuwt bij mogelijke ontwikkeling van een bepaald ziektebeeld. Clinici van ZOL en de Mobile Health Unit (een gezamenlijk initiatief tussen ZOL en Universiteit Hasselt) zullen de draagbare technologieën van Holst Centre en imec testen op echte patiënten in een klinische omgeving. De bedoeling is om antwoorden te vinden op vragen als "Hoe comfortabel zitten die draagbare apparaten eigenlijk?" en "Kunnen ze aandoeningen zoals hart-arrhythmia opsporen?" Bovendien zullen de partners klinische en technische inzichten delen om zo de technologie beter te kunnen afstemmen op de medische behoeften. Zo kunnen bestaande oplossingen verbeterd worden en nieuwe toepassingen ontwikkeld. "Het combineren van klinisch inzicht en technische know-how is essentieel voor de snelle ontwikkeling van draagbare monitoringsystemen voor de gezondheidszorg. Maar samenwerkingen tussen ziekenhuizen en technologie-ontwikkelaars zijn zeldzaam omdat partners elkaar niet altijd makkelijk vinden. Bij Holst Centre en imec werken we samen met toppartners op het vlak van technologische ontwikkeling. Zij kunnen de medische inzichten die wij bieden meteen toepassen om technologieën te creëren die echt aan de behoeften van patiënten en gezondheidszorgprofessionals voldoen," aldus Lars Grieten, projectcoördinator van ZOL. "ZOL en de Mobile Health Unit zijn koplopers in het implementeren van draagbare monitoringsystemen voor de gezondheidszorg in België. We delen onze visie over een gezondheidszorg die zich uitstrekt van het ziekenhuis tot thuis, gebaseerd op betrouwbare draagbare monitoring systemen," zei Julien Penders, programmamanager bij Holst Centre/imec. "Door het samenbrengen van twee groepen die zich buigen over dezelfde cruciale vragen, maar wel vanuit verschillende en complementaire invalshoeken, zullen we pro-actief kunnen inspelen op de pijnpunten waarmee professionals in de gezondheidszorg, vandaag en in de toekomst, worden geconfronteerd."