...

Er is geen wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid van homeo-pathische producten. Je kunt dus nooit zeggen waar ze goed of niet goed voor zijn. Vanuit die stelling heeft de Nederlandse overheid beslist dat er op de verpakking van homeopathische geneesmiddelen geen indicatie meer mag staan. Deze beslissing is veel te kort door de bocht, vinden zelfs diegenen die homeopathie maar larie en apekool vinden. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat 400 van de ruim 1.000 ondervraagden weliswaar niet geloven in de werking van homeopathie, maar de beslissing om het verwijderen van de indicatie toch geen goede zaak vinden. Zelfs de Nederlandse Consumenten Federatie vindt dat het verdwijnen van de indicatie zijn doel voorbij schiet. Acht op de tien ondervraagden willen dat er op de verpakking op zijn minst een richting wordt aangeduid, zoals 'bij kneuzingen en spierpijn' of 'bij onvoldoende weerstand'. Het winkelbeeld in Nederland verandert alleszins door die nieuwe richtlijn. Hele rijen verpakkingen geven geen enkele indicatie meer weer. De homeopathische sector is er alleszins niet over te spreken. Zij vindt het een onverantwoorde maatregel. De Belgische vereniging Skepsis wrijft zich echter in de handen. "Nederland volgt eindelijk de Europese regels", zegt de vereniging. "Een middel moet bewijzen dat het werkt. Homeopathische middelen werken niet. Als middelen hoogverdund zijn en homeopathisch dan hoef je volgens deze regels geen bewijs te geven. Maar dan mag je op de verpakking ook geen indicatie zetten." In België zijn we nog lang niet zo ver. Hier betalen sommige mutualiteiten homeopathische producten zelfs (beperkt) terug. www.farmaactueel.nl