...

Maggie De Block: "De samenwerking tussen de drie instellingen op het vlak van volksgezondheid, gezondheidszorgverzekering en medische technologieën wint hierdoor aan coherentie. Het samenbrengen in één gebouw zal de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening voor de burger ten goede komen. En daarnaast leidt dit tot een betere besteding van de beschikbare middelen."Vandaag zitten de drie instellingen verspreid over heel Brussel. Eén administratie zit zelfs in vier verschillende gebouwen. Sterkere coördinatieDe drie instellingen zullen hun activiteiten op strategisch en operationeel niveau op elkaar afstemmen. Op strategisch vlak wordt de coördinatie versterkt van het beleid rond gezondheidsdoelstellingen en de grote hervormingen in de sector. Op operationeel vlak kunnen de processen en activiteiten van de verschillende instellingen vaak beter geharmoniseerd en soms zelfs gedeeld worden. De leidend ambtenaren werken momenteel een plan van aanpak uit over de onderlinge samenwerking.Ondersteunende diensten bundelenDankzij de verhuis zullen het Riziv, het FAGG en de FOD Volksgezondheid bepaalde ondersteunende diensten kunnen bundelen en gezamenlijk coördineren, bijvoorbeeld de ICT-afdeling, het technisch beheer van het gebouw en de vertaaldienst. De centralisatie zorgt tegelijkertijd voor meer duidelijkheid voor de burger die vandaag niet altijd weet welke dienst instaat voor wat. Voor de medewerkers van de gezondheidsadministraties betekent het nieuwe gebouw dan weer extra comfort. Het is bovendien centraal in Brussel gelegen. Naast deze nieuwe locatie werken de drie administraties bovendien aan een 'new way of working', waarbij gezond en duurzaam samenwerken centraal staan. Ten slotte is het ook vanuit financieel oogpunt logischer dat deze drie overheidsinstanties hun krachten bundelen.