...

Het is niet voor niets dat het FAGG een aparte button heeft op de allereerste bladzijde met 'onbeschikbare geneesmiddelen'. Het probleem is immers zo groot dat het agentschap niet alleen zelf vraagt om elke onbeschikbaarheid te melden, maar ook meteen die onbeschikbaarheid in kaart brengt en op de site zet. Zo zien we dat in de laatst bijgewerkte versie meer dan 200 geneesmiddelen niet verkrijgbaar waren.APB bevroeg de apothekers zelf, met het gekende resultaat. Ondertussen wordt er wel aan het probleem gewerkt. Ook in het Toekomstpact dat een paar weken geleden door alle actoren werd ondertekend, wordt het probleem van stockbreuken vermeld met de belofte dat de farma er alles aan zal doen om die in de toekomst te vermijden.