De wedloop naar een vaccin tegen SARS-CoV-2 baart de mensen zorgen. Berichten zoals Rusland dat aankondigt al vanaf oktober te kunnen starten met grootschalige inenting met het Sputnik V-vaccin, doen het wantrouwen alleen maar toenemen. In die context gaf het Wereld Economisch Forum onderzoeksbureau Ipsoso de opdracht om 19.519 mensen (16 tot 74 jaar) in 27 landen te ondervragen over hun mening aangaande een eventueel vaccin tegen covid-19 (enquête Global Advisor van juli tot 7 augustus 2020).

België in middenmoot

74% van de ondervraagden zegt een beroep te zullen doen op het vaccin als het beschikbaar is; de helft daarvan is daar volledig van overtuigd, de andere helft min of meer. Die nuance in de positieve antwoorden verontrust het Forum enigszins, want samen met de 26% die het vaccin categoriek weigeren (15% min of meer tegen en 12% absoluut tegen), dreigt de collectieve doeltreffendheid van het vaccin in het gedrang te komen.

Welke landen zijn de grootste voorstanders van een covid-19-vaccin? China blinkt uit in optimisme met 97% aanhangers en 87% die denken dat er nog dit jaar een vaccin klaar zal zijn. De meeste respondenten denkt evenwel niet dat er nog dit jaar een vaccin op de markt komt.

Vertrouwen versterken

Het lijstje met voorstanders wordt aangevuld met Australië, Brazilië en India (88 en 87%). De laagste aanhang tekenen de onderzoekers op in Rusland (54%), Polen (56%), Hongarije (56%) en Frankrijk (59%). In de meeste landen zijn de voorstanders talrijker dan de weigeraars.

Tussen die uitersten vinden we Duitsland en de VS, waar zo'n twee derde van de deelnemers bereid is om zich te laten inenten. Ook België zit in die groep met 70% voorstanders.

Volgens het Forum zijn de 26% respondenten die geen vertrouwen hebben in het vaccin voldoende om de doeltreffendheid ervan in gevaar te brengen. "Het is dan ook van essentieel belang dat de overheden en de privé-sector de krachten bundelen om dat vertrouwen te versterken en de productiecapaciteit te garanderen die voldoet aan de behoeften van een wereldwijd vaccinatieprogramma", luidt het.

Vrees voor bijwerkingen

Waarom staan mensen weigerachtig tegen vaccinatie tegen covid-19? De meerderheid stipt in de eerste plaats de vrees voor bijwerkingen aan (56% wereldwijd). Volgt de twijfel over de doeltreffendheid van een vaccin (29%) en het feit zich niet echt bedreigd te voelen door een mogelijke besmetting (19%). Tegenstand tegenover vaccinatie in het algemeen wordt door 17% van de respondenten wereldwijd genoemd. In België loopt dat op tot 22%, in Frankrijk zelfs tot 24%, tegenover 9% in China en 7% in Brazilië.

Wanneer?

Over de vraag wanneer er een vaccin beschikbaar zal zijn, denkt 59% van de ondervraagden dat dat pas in 2021 zal zijn. Zoals al gezegd, blinkt China uit in optimisme: 87% denkt dat er nog dit jaar een vaccin komt, tegenover 75% in Saoudi-Arabië en 74% in India. Ons land is eerder sceptisch (77% denkt dat het voor volgend jaar zal zijn). Ook in Frankrijk, Japan en Polen gelooft minder dan één volwassene op de vier dat er de komende vier maanden een vaccin op de markt komt.

De wedloop naar een vaccin tegen SARS-CoV-2 baart de mensen zorgen. Berichten zoals Rusland dat aankondigt al vanaf oktober te kunnen starten met grootschalige inenting met het Sputnik V-vaccin, doen het wantrouwen alleen maar toenemen. In die context gaf het Wereld Economisch Forum onderzoeksbureau Ipsoso de opdracht om 19.519 mensen (16 tot 74 jaar) in 27 landen te ondervragen over hun mening aangaande een eventueel vaccin tegen covid-19 (enquête Global Advisor van juli tot 7 augustus 2020).België in middenmoot74% van de ondervraagden zegt een beroep te zullen doen op het vaccin als het beschikbaar is; de helft daarvan is daar volledig van overtuigd, de andere helft min of meer. Die nuance in de positieve antwoorden verontrust het Forum enigszins, want samen met de 26% die het vaccin categoriek weigeren (15% min of meer tegen en 12% absoluut tegen), dreigt de collectieve doeltreffendheid van het vaccin in het gedrang te komen.Welke landen zijn de grootste voorstanders van een covid-19-vaccin? China blinkt uit in optimisme met 97% aanhangers en 87% die denken dat er nog dit jaar een vaccin klaar zal zijn. De meeste respondenten denkt evenwel niet dat er nog dit jaar een vaccin op de markt komt. Vertrouwen versterkenHet lijstje met voorstanders wordt aangevuld met Australië, Brazilië en India (88 en 87%). De laagste aanhang tekenen de onderzoekers op in Rusland (54%), Polen (56%), Hongarije (56%) en Frankrijk (59%). In de meeste landen zijn de voorstanders talrijker dan de weigeraars.Tussen die uitersten vinden we Duitsland en de VS, waar zo'n twee derde van de deelnemers bereid is om zich te laten inenten. Ook België zit in die groep met 70% voorstanders.Volgens het Forum zijn de 26% respondenten die geen vertrouwen hebben in het vaccin voldoende om de doeltreffendheid ervan in gevaar te brengen. "Het is dan ook van essentieel belang dat de overheden en de privé-sector de krachten bundelen om dat vertrouwen te versterken en de productiecapaciteit te garanderen die voldoet aan de behoeften van een wereldwijd vaccinatieprogramma", luidt het.Vrees voor bijwerkingenWaarom staan mensen weigerachtig tegen vaccinatie tegen covid-19? De meerderheid stipt in de eerste plaats de vrees voor bijwerkingen aan (56% wereldwijd). Volgt de twijfel over de doeltreffendheid van een vaccin (29%) en het feit zich niet echt bedreigd te voelen door een mogelijke besmetting (19%). Tegenstand tegenover vaccinatie in het algemeen wordt door 17% van de respondenten wereldwijd genoemd. In België loopt dat op tot 22%, in Frankrijk zelfs tot 24%, tegenover 9% in China en 7% in Brazilië.Wanneer?Over de vraag wanneer er een vaccin beschikbaar zal zijn, denkt 59% van de ondervraagden dat dat pas in 2021 zal zijn. Zoals al gezegd, blinkt China uit in optimisme: 87% denkt dat er nog dit jaar een vaccin komt, tegenover 75% in Saoudi-Arabië en 74% in India. Ons land is eerder sceptisch (77% denkt dat het voor volgend jaar zal zijn). Ook in Frankrijk, Japan en Polen gelooft minder dan één volwassene op de vier dat er de komende vier maanden een vaccin op de markt komt.