...

Dure en tijdrovende studies gaan aan het lanceren van een nieuw geneesmiddel vooraf. Tijdens dat proces worden alle meldingen van bijwerkingen netjes genoteerd en opgelijst. Maar klinische tests op een relatief kleine patiëntengroep geven niet altijd een correct beeld van de werking van een geneesmiddel op grote schaal en op lange termijn. Europa heeft al eerder laten weten dat het nauw wil toezien op bijwerkingen van geneesmiddelen en sneller wil ingrijpen. Daarom heeft het ook een centraal meldingspunt gemaakt. Nu komt daar nog de zwarte driehoek bij. Die zwarte driehoek moet de eerste vijf jaar dat een nieuw geneesmiddel op de markt is, op de verpakking komen. Op die manier kunnen patiënten en artsen alerter zijn voor eventuele nieuwe bijwerkingen die niet op de bijsluiter staan en die melden. Dat kan bij de apotheker, de arts, het farmaceutisch bedrijf dat de geneesmiddelen maakt of het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het FAGG heeft daarvoor op zijn webstek een speciale button gemaakt. Alle gemelde nevenwerkingen worden uiteindelijk gecentraliseerd zodat Europa zeer snel een overzicht krijgt van alle gesignaleerde bijwerkingen. Zo kan de bijsluiter eventueel aangepast worden.