...

In Duitsland werden in 2022 meer dan 1,5 miljard papieren bijsluiters geproduceerd - goed voor een uitstoot van 10.500 ton CO2-equivalenten. Door de bijsluiter te digitaliseren zou 90 procent hiervan kunnen worden bespaard, zo blijkt uit een studie die het BPI liet uitvoeren door het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML en het Forschungs- und Beratungsinstitut für Infrastruktur- und Gesundheitsfragen IGES. De twee onderzoeksinstituten ontwikkelden een Carbon Calculator die de CO2-uitstoot tijdens het productie- en distributieproces in kaart brengt, en rekening houdt met de grootte, het gewicht en de totale oplage van de bijsluiters. Met deze tool kunnen farmabedrijven de CO2-voetafdruk van een papieren en elektronische bijsluiter zelf vergelijken.Naast duurzaamheid hebben elektronische bijsluiters volgens het BPI nog veel meer voordelen. De informatie is altijd actueel, en wijzigingen ten opzichte van oudere versies zijn zichtbaar. Patiënten kunnen ook makkelijker bepaalde onderdelen opzoeken, de lettergrootte aanpassen en teksten laten voorlezen of vertalen. Bij tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen kunnen makkelijker gelijkwaardige geneesmiddelen uit een ander land worden ingevoerd met een aangepaste elektronische bijsluiter.Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft al uniforme normen voor elektronische bijsluiters (ePI's) opgesteld. Een papieren bijsluiter blijft evenwel verplicht. De bijsluiters van alle in België vergunde geneesmiddelen zijn pdf-formaat te vinden op de website van het FAGG.In 2018 werd een proefproject met digitale bijsluiters (e-PIL, electronic Patient Information Leaflet) opgestart in Belgische en Luxemburgse ziekenhuisapotheken. Uit een evaluatie bleek dat 98 % van de ondervraagde ziekenhuisapothekers geen hinder ondervond van het ontbreken van de papieren bijsluiter.