...

Het Elektronisch Medisch Voorschrift laat de arts toe om via de computer een voorschrift te maken en dat via een code aan de apotheker te sturen. Het zou ervoor moeten zorgen dat de arts minder fouten maakt (het systeem alarmeert bijvoorbeeld als er onmogelijke doseringen worden voorgeschreven) en dat er minder misbruik van voorschriften zal kunnen gebeuren. Het probleem van het onleesbare handschrift zou er ook mee opgelost moeten zijn. Geneesmiddelen "Maar wat zien we met het EMV? De arts kan via het EMV alleen maar geneesmiddelen voorschrijven. Dat op zich vormt een probleem. Want neem nu bijvoorbeeld de standaardbehandeling van osteoporose. Die bestaat uit bisfosfonaat, aangevuld met calcium en/of vitamine D. De arts kan via zijn EMV bisfosfonaat voorschrijven, maar geen of weinig calcium, noch vitamine D-supplementen, want dat zijn - behoudens in bepaalde welomschreven doseringen die er hier niet toe doen - geen geneesmiddelen."