...

Met deze sensibiliseringscampagne wil het FAGG herhalen dat het gebruik van bepaalde geneesmiddelen door een vrouw met een kinderwens, zwanger of die borstvoeding geeft, gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kind of het kind dat borstvoeding krijgt. Alle geneesmiddelen, zowel op medisch voorschrift als deze die vrij worden verkocht, zelfs geneesmiddelen voor uitwendig gebruik (crème, gel, enz.) en geneesmiddelen op basis van planten, houden risico's in.Het gebruik van sommige geneesmiddelen is afgeraden tijdens een bepaalde periode in de zwangerschap (bijvoorbeeld eerste of derde trimester). Andere geneesmiddelen moeten gedurende de hele zwangerschap worden vermeden. Nog andere kunnen schadelijke effecten hebben voor de baby en op de melkproductie bij borstvoeding. Toch mag bij langdurig gebruik van geneesmiddelen de behandeling meestal niet worden stopgezet. De patiënte moet de geneesmiddelen blijven gebruiken om haar gezondheid en die van haar kind te beschermen.Het is dus zeer belangrijk om informatie te vragen en zich te laten begeleiden door de arts en de apotheker voor, tijdens en na de zwangerschap.Een brochure en een affiche over het gebruik van geneesmiddelen voor, tijdens en na de zwangerschap, kunnen worden geraadpleegd of gedownload op www.geneesmiddelenenzwangerschap.be.