...

De GBD (Global Burden of Disease) Study 2016 evalueert het risico op CVA op meerdere niveaus (landen, regio en algemeen) en het risico om te overlijden aan een andere oorzaak dat het CVA. De vorsers hebben de gegevens van die studie doorgenomen om het cumulatieve risico van een eerste CVA, een ischemisch CVA of een hemorragisch CVA te evalueren bij volwassenen van 25 jaar of ouder en hebben die gegevens vergeleken met die van een eerder onderzoek uitgevoerd in 1990.Belangrijkste conclusie: in 2016 werd het risico op ontwikkeling van een CVA na de leeftijd van 25 jaar geraamd op 24,9% (24,7% bij mannen en 25,1% bij vrouwen). In 1990 was het risico 22,8%. Het risico is sinds 1990 dus wereldwijd gestegen met 8,9%.Het risico op ontwikkeling van een ischemisch of een hemorragisch CVA na de leeftijd van 25 jaar werd in 2016 geraamd op respectievelijk 18,3% en 8,2%. Het risico op ontwikkeling van een CVA verschilde naargelang van de sociaaldemografische index. In landen met een hoge, een matig hoge of een lage sociaaldemografische index was het risico respectievelijk 23,5%, 31,1% en 13,2%.Ook waren er belangrijke verschillen naargelang van de geografische streek. Het risico op ontwikkeling van een CVA in de GBD-studie was het hoogst in Oost-Azië (38,8%), Centraal-Europa (31,7%) en Oost-Europa (31,6%) en het laagst in Oost-Afrika (11,8%).(referentie: The New England Journal of Medicine, 20 december 2018, DOI: 10.1056/NEJMoa1804492)https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804492