Dankzij de samenwerking tussen overheid en industrie, gecoördineerd door de federale taskforce, hebben bedrijven uit verschillende sectoren de handen in elkaar geslagen. Meer dan 100 ondernemingen, waaronder brouwerijen en stokerijen maar ook chemie- en farmabedrijven, hebben dankzij een vlotte procedure bij de overheid een tijdelijke toelating voor de aanmaak van ontsmettingsproducten gekregen, terwijl de bestaande producenten van detergenten hun productie fors hebben opgedreven, luidt het in een persmededeling van koepelverenigingen Fevia en Essenscia.

Vrijstelling van accijnzen

"Zo is op korte tijd een extra productiecapaciteit van ruim 1 miljoen liter handalcohol gerealiseerd. Voor de ontsmettingsproducten zorgen de bestaande producenten, samen met de tijdelijke vergunningshouders, voor een bijkomend productievolume van 5 miljoen liter. De alcohol voor deze ontsmettingsmiddelen kan door een tussenkomst van de overheid met vrijstelling van accijnzen geleverd worden. Heel wat bedrijven hebben intussen al handgels en ontsmettingsproducten gedoneerd aan hospitalen en zorginstellingen."

67.000 liter per week

De FOD Volksgezondheid schat de behoefte aan handalcohol in ziekenhuizen, woonzorgcentra, crèches, winkels en overheidsdiensten zoals politie, douane en civiele bescherming op 67.000 liter per week, lezen we verder. "Ook het extra aanbod aan ontsmettingsproducten voor oppervlakken is ruim voldoende om aan de huidige vraag te voldoen. Dit betekent dat apothekers, winkels, havens en bedrijven die operationeel blijven opnieuw met handgels en andere ontsmettingsproducten bevoorraad kunnen worden om hun werknemers te beschermen."

Dankzij de samenwerking tussen overheid en industrie, gecoördineerd door de federale taskforce, hebben bedrijven uit verschillende sectoren de handen in elkaar geslagen. Meer dan 100 ondernemingen, waaronder brouwerijen en stokerijen maar ook chemie- en farmabedrijven, hebben dankzij een vlotte procedure bij de overheid een tijdelijke toelating voor de aanmaak van ontsmettingsproducten gekregen, terwijl de bestaande producenten van detergenten hun productie fors hebben opgedreven, luidt het in een persmededeling van koepelverenigingen Fevia en Essenscia.Vrijstelling van accijnzen"Zo is op korte tijd een extra productiecapaciteit van ruim 1 miljoen liter handalcohol gerealiseerd. Voor de ontsmettingsproducten zorgen de bestaande producenten, samen met de tijdelijke vergunningshouders, voor een bijkomend productievolume van 5 miljoen liter. De alcohol voor deze ontsmettingsmiddelen kan door een tussenkomst van de overheid met vrijstelling van accijnzen geleverd worden. Heel wat bedrijven hebben intussen al handgels en ontsmettingsproducten gedoneerd aan hospitalen en zorginstellingen."67.000 liter per weekDe FOD Volksgezondheid schat de behoefte aan handalcohol in ziekenhuizen, woonzorgcentra, crèches, winkels en overheidsdiensten zoals politie, douane en civiele bescherming op 67.000 liter per week, lezen we verder. "Ook het extra aanbod aan ontsmettingsproducten voor oppervlakken is ruim voldoende om aan de huidige vraag te voldoen. Dit betekent dat apothekers, winkels, havens en bedrijven die operationeel blijven opnieuw met handgels en andere ontsmettingsproducten bevoorraad kunnen worden om hun werknemers te beschermen."