...

De cijfers komen uit een enquête van het Brabants Apothekersforum (BAF) dit voorjaar. 146 apothekers beantwoordden acht meerkeuzevragen.Er blijkt uit dat opmerkelijk veel apothekers de toekomst somber inzien. Als het over de eigen apotheek gaat is 11% ronduit pessimistisch terwijl 12% positief gestemd is. De meerderheid, 55%, is wel positief maar er zich ook van bewust dat het aanpassen geblazen is. 89% van de apothekers denkt wel iets te kunnen veranderen aan de toekomst van de eigen apotheek. 14% wil dit op eigen kracht doen, 33% met behulp van de collega's en 42% met de hulp van beroepsverenigingen.In het algemeen ziet niet minder dan 26% van de Vlaams-Brabantse apothekers de toekomst van de zelfstandige apotheker somber in. 21% antwoordt hier 'neutraal' op. Voluit positief is slechts 2%.Voluit 'huisapotheker' voelt zich al één Vlaams-Brabantse apotheker op vijf. Wel is 44% van oordeel dat het systeem nog vastloopt op bepaalde punten. Voorts is 29% "niet altijd even zelfzeker" in zijn rol. Het gebruik van Vitalink (71%), tijd/administratie (66%) en de opvolging van patiënten (43%) zijn de belangrijkste obstakels.In de lijn van het voorgaande was er ook de vraag wat er nodig is om de rol van huisapotheker optimaal te kunnen vervullen? Meer dan 30% zegt dat (meer) tijd hierbij essentieel is. Bijna een kwart ziet software en Vitalink als problemen en het derde meest geciteerde mankement is de communicatie tussen zorgverleners (8%).De enquête kaderde in de 'Samen Sterk' toer van het BAF. Elf avonden lang, één avond per eerstelijnszone, ging de vereniging over drie thema's -eerstelijnszorg in de regio, de huisapotheker en de toekomst van het beroep- in dialoog met de apothekers uit het veld. Het BAF bereikte 129 apothekers, een derde van de apotheken in Vlaams-Brabant. In principe komen 70.027 van de 1,113 miljoen inwoners van de provincie in aanmerking voor de functie als 'Huisapotheker, een gemiddelde van 301 per apotheek. In de praktijk registreerden Vlaams-Brabantse apothekers hiervoor in de periode 2017-2018 gemiddeld 124 mensen per apotheek (28.886 in totaal). Het Belgische gemiddelde bedraagt 127.Bron: Nieuwsbrief Brabants Apothekersforum