...

Het was de krant De Standaard die dit bericht de wereld instuurde. Eerst enkele cijfers. Meer dan 90 % van de patiënten stapt rechtstreeks naar de gynaecoloog, kinderarts of oogarts, wat al langer is geweten. Maar nu blijkt de helft van de patiënten zich rechtstreeks naar de psychiater en de orthopedist te begeven, dus zonder eerst de huisarts te raadplegen. Eén op de drie stapt op eigen houtje naar de cardioloog of de oncoloog. Typerend is dat eind jaren negentig de huisartsen nog goed waren voor 18 procent van de uitstrijkjes, terwijl dat vandaag nog maar 8 procent is. Opvallend is dat hooggeschoolden nog sneller de specialist opzoeken. Zo gaan zes op tien hooggeschoolden op eigen houtje naar een psychiater of cardioloog. Nochtans moet de huisarts de eerstelijnszorg doen, indien nodig specialistisch onderzoek afraden en vermijden dat de specialist het huisartsenwerk nog eens moet overdoen. Ironisch is dat het nieuws uitlekte, uitgerekend op de dag dat minister van Welzijn Vandeurzen op een symposium een warme oproep heeft gelanceerd voor eerstelijnsbeleid.