...

Voor hun oordeel baseren de Europese gezondheidsinstanties zich op gegevens uit Israël. Daaruit blijkt dat een tweede boosterdosis (of vierde coronaprik) vier maanden na de eerste boosterprik het aantal antilichamen opnieuw naar een hoger niveau tilt zonder nieuwe bijwerkingen te veroorzaken. Een tweede booster zou bovendien ook extra bescherming bieden tegen een zwaar ziekteverloop. Wel is nog niet geweten hoe lang het effect aanhoudt en is ook het bewijs momenteel nog vrij gering.Voor de volledige volwassen bevolking is er tot op heden geen enkel bewijs dat de bescherming afneemt of dat een vierde prik een toegevoegde waarde biedt, stippen beide organisaties nog aan.In België buigt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zich normaal na de paasvakantie over een eventuele tweede booster.(c) Belga