...

Met 'de zorg-in-het-dorp'-analyse in Sint-Amands zijn alvast een aantal grote pijnpunten aan het licht gekomen. Met het vooruitzicht op de vergrijzing wil men immers weten wat de hiaten zijn voor een goede eerstelijnsopvang in de gemeente. De resultaten hebben niet echt verwondering opgewekt, maar maken vooral duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is vooraleer een degelijke omkadering op punt zal gesteld zijn.Zo kampt Sint-Amands - met alle deelgemeenten - niet meteen met een huisartsentekort: elke deelgemeente heeft er minstens één. Anders is het als het gaat om apothekers, kinesisten en tandartsen. Ook dreigt in de toekomst een grote nood aan aangepaste ouderenopvang.Het rapport raadt aan om met een mobiel dienstencentrum te starten, dat alle deelgemeenten ook kan aandoen en dat kan instaan voor bijvoorbeeld warme maaltijden, de mogelijkheid om een maatschappelijk werker te raadplegen en preventief een aantal zaken kan aanbieden.