...

Het doel van deze enquête is de opinie en inzichten van de apotheker in verband met rampenmanagement in kaart brengen. Denken apothekers hierin een belangrijke rol te hebben of te kunnen hebben? Hebben apothekers hier een opleiding voor gehad? Wat zouden apothekers doen als het internet bijvoorbeeld dagenlang niet werkt? Het zijn vragen waar Sofie Kuterna, student Farmaceutische Zorg aan de Universiteit Antwerpen, een antwoord op zoekt.Voor haar masterproef nodigt ze u uit om deel te nemen aan een enquête die de opinie en inzichten van apothekers omtrent noodsituaties in kaart wil brengen. De enquête werd mee opgesteld door haar promotoren Hans De Loof en Wim Martinet en spoedarts Luc Mortelmans en is goedgekeurd in het Ethisch Comité van het UZA. De enquête invullen kan via deze link en neemt ongeveer 8 minuten in beslag.