...

Deze code is niet limitatief, maar dient om het kader vast te stellen binnen hetwelk de leden van Bachi hun activiteiten uitoefenen", stelt Hilde De Jong van Bachi. "Ingeval een lid twijfels of aarzelt bij de interpretatie van de huidige Code, de uitoefening van de opdrachten of het bijwonen door een lid van de werkgroep van Bachi, kan hij op ieder moment contact opnemen met de afgevaardigde bestuurder om kennis te geven van zijn twijfels en/of opmerkingen."