...

De Europese ministers van Volksgezondheid hebben zich onlangs op een bijeenkomst in Luxemburg akkoord verklaard met de doelstelling om de menselijke consumptie van antibiotica tegen 2030 met 20% in te perken, in vergelijking met 2019. Met deze doelstelling willen de ministers de strijd aangaan met de toenemende antimicrobiële resistentie, die resulteert uit het overmatige gebruik. Tegen die achtergrond willen ze ook de verkoop van antimicrobiële stoffen die gebruikt worden voor boerderijdieren en viskweek halveren. Ten slotte verklaarden de ministers zich ook akkoord met de doelstelling dat minstens 65% van de menselijke consumptie van antibiotica "doeltreffend" moet zijn, door het gebruik toe te spitsen op antibiotica die minder potentieel heben om de weerstand nog te versterken. De doelstellingen zijn niet bindend, maar de Europese Commissie gaat de geboekte vooruitgang in de lidstaten wel opvolgen. Er is ook ongeveer 72 miljoen euro beschikbaar om de lidstaten te helpen om de doelstellingen waar te maken. Volgens de Commissie zijn in de Europese Unie meer dan 35.000 overlijdens per jaar toe te schrijven aan resistentie tegen antimicrobiële stoffen. Een voortdurende toename van de resistentie zou volgens ramingen elk jaar tot tien miljoen doden wereldwijd kunnen leiden, en het mondiale bruto binnenlands product (bbp) 2 tot 3,5% kunnen kosten.(c) Belga